Kompania honorowa garnizonu śląskiego - Wiadomości - Oddział Prewencji Policji w Katowicach

Wiadomości

Kompania honorowa garnizonu śląskiego

Data publikacji 15.04.2015

Kompania honorowa garnizonu śląskiego funkcjonuje na bazie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Działając wspólnie z Orkiestrą Reprezentacyjną KWP w Katowicach godnie reprezentuje Policję województwa śląskiego na uroczystościach o charakterze państwowym, policyjnym, patriotycznym i religijnym, umacniając pozytywny wizerunek Policji w społeczeństwie.

Kompanią honorową dowodzi kom. Janusz Rygielski, który osobiście dba o odpowiednie wyszkolenie, profesjonalizm i sprawność pododdziału. Funkcję dowódcy uroczystości piastują podinsp. Tomasz Sroka oraz nadkom. Waldemar Wierzycki. Wymienieni oficerowie, wspólnie z kadrą Wydziału Prezydialnego KWP w Katowicach dbają także o wyszkolenie pocztów sztandarowych jednostek terenowych Policji woj. śląskiego.

Dzięki staraniom kierownictwa garnizonu śląskiego kompania honorowa jest coraz lepiej wyposażona w elementy umundurowania oraz uzbrojenie i sprzęt, pozwalający godnie reprezentować formację.

Tylko w ostatnim czasie kompania honorowa uczestniczyła w uroczystościach związanych z oddaniem w ręce policjantów wyremontowanej Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, w ślubowaniu nowoprzyjętych policjantów garnizonu śląskiego czy też w cyklu uroczystości  związanych z  obchodami 75-rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

 

Zdjęcia: KWP Katowice/KMP Częstochowa


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 28.79 MB)