Wiadomości

Uroczyste pożegnanie z mundurem w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach

W Oddziale Prewencji Policji w Katowicach stróże prawa pożegnali rozstających się z mundurem po 27 latach służby podinspektora Wojciecha Kubika i aspiranta sztabowego Piotra Kierca. Podziękowania za służbę i życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym złożył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn oraz kierownictwo OPP, komendanci, naczelnicy jednostek policji garnizonu śląskiego, a także przedstawiciele związków zawodowych.

Policjanci i pracownicy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach uroczyście pożegnali dwóch, bardzo doświadczonych dowódców liniowych - dowódcę kompanii prewencji II - podinsp. Wojciecha Kubika i dowódcę kompanii prewencji III - asp.szt. Piotra Kierca, którzy 14 lutego zakończyli służbę w policji i przeszli na emeryturę. 

Obaj pełnili służbę w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach od 1991 roku. Podczas tych 27 lat brali udział w niezliczonej ilości zabezpieczeń imprez masowych, operacjach, akcjach i innych przedsięwzięciach policyjnych realizowanych nie tylko na terenie woj. śląskiego, ale i całego kraju. W swoim dorobku służbowym mają między innymi: niesienie pomocy podczas gaszenia pożarów w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku, ratowanie osób i mienia podczas wielkich powodzi w 1997 i 2010 roku, dowodzenie policjantami podczas akcji ratunkowej związanej z zawaleniem hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 roku, niesienie pomocy i zabezpieczanie miejsca katastrofy kolejowej w Szczekocinach w 2012 roku. Podległymi siłami zabezpieczali Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012” we Wrocławiu i w Warszawie. Wraz z podległymi policjantami zapewniali także porządek i bezpieczeństwo obchodzonego corocznie w Warszawie Święta Niepodległości. Jako doświadczeni dowódcy ds. taktyki działań, wielokrotnie dbali o porządek na stadionach województwa śląskiego. 

Włożyli ogrom pracy wychowawczej z kolejnymi pokoleniami młodych policjantów, którzy zajmując obecnie stanowiska wśród kadry kierowniczej różnego szczebla dowodzenia w województwie i w kraju, zawdzięczają im wprowadzenie w trudne arkana sztuki policyjnej. Szkolili zarówno policjantów jednostki, jak i całego garnizonu śląskiego w ramach szkoleń nieetatowych pododdziałów prewencji policji. Przeprowadzali także szkolenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Ich ścieżka kariery zawodowej stanowi wzór do naśladowania. Rozpoczynali służbę od stanowisk podstawowych, a swoim wkładem pracy, zaangażowaniem i rozsądkiem udowodnili, że w pełni zasługiwali na kolejno zajmowane stanowiska dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy kompanii i dowódcy kompanii. Za szczególne osiągnięcia, w tym za zasługi dla państwa i obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich obowiązków, uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi i odznakami resortowymi, m.in. Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP, Brązowym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju przez Ministra Obrony Narodowej oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas uroczystej zbiórki, w asyście kompanii honorowej i policyjnej orkiestry, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn podziękował policjantom za lata rzetelnej, pełnej poświęcenia i wyrzeczeń służby, włożony wkład i trud w szkolenie nowych pokoleń funkcjonariuszy. Podkreślił, że odejście tak doświadczonych policjantów stanowi bardzo dużą stratę dla policji, ale jednocześnie jest zyskiem dla rodzin, które po latach poświęceń będą mogły cieszyć się stałą obecnością swoich bliskich.


Podziękowania za służbę i życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym, w imieniu własnym i podległych policjantów złożyli także:

- kierownictwo i kadra Oddziału Prewencji Policji w Katowicach reprezentowane przez dowódcę insp. Rafała Stanka,

- Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski,

- Komendant Miejski Policji w Chorzowie podinsp. Robert Łuszcz oraz jego I Zastępca mł.insp. Piotr Sielecki,

- Komendant Miejski Policji w Zabrzu podinsp. Paweł Kopernik,

- Komendant Miejski Policji w Gliwicach nadkom. Marek Bajcer,

- Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu podinsp. Andrzej Zbierański,

- Naczelnik Wydziału Konwojowego i Policji Sądowej KWP w Katowicach insp. Sławomir Fendler,

- Zastępca Naczelnika Wydziału Sztab Policji KWP w Katowicach podinsp. Bogdan Król,

- I Zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach mł.insp. Adam Jopek,

- I Zastępca dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach nadkom. Norbert Urbanowski,

- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tychach podinsp. Tomasz Pantak,

- dowódca Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji garnizonu śląskiego nadkom. Paweł Spyra wraz z dowódcami Nieetatowych Pododdziałów Policji,

- przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w osobach Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZP podkom. Kazimierza Barbachowskiego i Przewodniczacego ZT NSZZP OPP w Katowicach asp.szt. Dariusza Tabas

- emerytowany, były dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach inspektor w stanie spoczynku Aleksander Agacki

- policjanci dowodzonych przez podinsp. Wojciech Kubika i asp.szt. Piotra Kierca pododdziałów Kompanii Prewencji II i III

oraz policjanci i pracownicy jednostki i garnizonu śląskiego.

 

Wyrażając głęboki szacunek i podziw, dziękujemy za Waszą służbę i życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.